ზურაბ კეკელია,

ექიმ ზურაბ კეკელიას, განათლება მიღებული აქვს მოსკოვში, ფლობს რამდენიმე საერთაშორისო სერტიფიკატს პლასტიკური ქირურგიის და ესთეტიკური მედიცინის დარგში, იგი რუსეთის ესთეტიკური, პლასტიკური და რეკონსტრუქციული ქირურგების ასოციაციის წევრია.

2012-2013წწ. გაიარა ინტერნატურა, ი.მ. სეჩენოვის სახელობის მოსკოვის პირველ სამედიცინო უნივერსიტეტში.
2013-2015წწ. გაიარა ორდინატურა-ყბა-სახის ქირურგიაში, ნ.ი.პიროგოვის სახელობის რუსეთის ნაციონალური სამეცნიერო კვლევითი უნივერსიტეტში.
2015-2017წწ. გაიარა ორდინატურა- პლასტიკური ქირურგიაში, რუსეთის პოსტდიპლომური განათლების სამედიცინო აკადემიაში.
2017-2019წწ.  გაიარა ასპირანტურა, ყბა-სახის ქირურგიის ფედერალურ სამეცნიერო-კვლევით ინსტუტში.

 

სერვისები: 

სერვისების ჩამონათვალი


 

 

 

 

რეაბილიტაციის ხანმოკლე
პერიოდი

 

 

 

 

 

 

 

გამოცდილება და საქმისადმი სიყვარული გვაძლევს გარანტირებულ შედეგს და პაციენტთა კმაყოფილებას.